22.5.2017

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

   V rozsahu 150 hodin, je akreditovaný MŠMT ČR (povoleno pod č.j. 016/2017-50), splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu: Masérské, rekondiční a regenerační služby. Po složení zkoušky obdržíte certifikát.

   Zkouška se skládá z písemných testů, praktické a ústní zkoušky. Všechny části zkoušky probíhají před odbornou komisí, složenou z dvou autorizovaných osob. Autorizované osoby jsou členy našeho lektorského sboru. Na zkoušku profesní kvalifikace se pečlivě připravujete v rekvalifikačním kurzu, předem dané okruhy otázek jsou podrobně probírány a procvičovány.

 

Masérský kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí dokonale naučit masérskému umění.

Rekondiční a sportovní masér se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb:

 • ve vlastních provozovnách
 • studiích
 • fitness
 • welness centrech
 • sportovních klubech
 • lázeňských zařízeních

Může získat základní pilíř vzdělání pro Vaše případné další specializace v ostatních kurzech naší školy.

Dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Bude schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů, poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.

Na zkoušky z profesní kvalifikace se může přihlásit jakýkoli občan ČR starší 18-ti let s minimálně středoškolským vzděláním, a to i bez absolvování rekvalifikačního kurzu. Pokud nechcete absolvovat rekvalifikační kurz, umíte masírovat a máte teoretické znalosti, můžete se rovnou přihlásit na zkoušky a obdržet Osvědčení, které Vás bude opravňovat k získání živnostenského listu pro obor Rekondiční masér.

Obsah výuky:

 • Historie a původ masáže
 • Význam masáže
 • Fyzické a psychické účinky masáže = indikace masáže
 • Kontraindikace masáže
 • Hygiena práce a prostředí
 • Normy pro zřízení masážního salónu, provozní řád
 • Příprava na masáž, masážní prostředky a pomůcky
 • Psychologie práce s klientem
 • Osobní karta klienta
 • Kostra člověka – základní pojmy
 • Nauka o svalech, základy anatomie – hlavní svalové skupiny lidského těla
 • Základy ortopedie
 • První pomoc – teorie i praxe
 • Druhy masážních hmatů, technika
 • Sestavy pro ošetření šíje, zad, hýždí, hrudníku, břicha, nohou a rukou
 • Masáž plosky nohy a dlaně
 • Tipy na ideální masážní sestavy podle času, přání a zdravotního stavu klienta
 • Obchodní taktiky pro získání a udržení klienta, vhodný marketing
 • Zkoušející oblasti

1. Navázání kontaktu s klientem

 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý)

2. Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu)
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost)
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.)
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému klienta
 • Vyhotovit kartu klienta

3. Vykonání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž
 • Informovat klienta o významu masáže
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny)
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, vhodnou technikou a s vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální)
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klienta

 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži
 • Uvést možnosti alergií a případných komunikací při použití přípravků při masážích

5. Objednání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpis

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle, …) v souladu s hygienickými normami
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů)
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky)

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti
 • Podmínky, přijetí, cena

Podmínky přijetí na masérskou zkoušku:
Občan ČR starčí 18-ti let. Min. středoškoské vzdělání.
Cena: 1500 Kč

Formy studia:
 • intenzivní denní – pondělí až pátek
 • večerní
 • dle dohody

Masérský rekvalifikační kurz – co si vzít s sebou:

Na masérský rekvalifikační kurz si prosím s sebou vezměte pohodlný oděv pro masírování (tepláky, tričko), přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby, prostěradlo na masážní lehátko, malý a velký ručník na přikrytí, kopii maturitního vysvědčení či výučního listu. Nezapomeňte si vzít také svačinu (čaj + káva jsou v ceně kurzu). Na oběd můžete využít restaurace v blízkosti učebny.

Pokud si s sebou na kurz ještě přibalíte úsměv a dobrou náladu, budeme moc rádi.

Přijďte prosím včas, začínáme přesně!

Termíny:

08.02.2021

 

večerní

——————–

Cena: 6 000 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré výukové materiály, pomůcky, skripta pro teoretickou i praktickou část

Poplatek za autorizační zkoušku profesní kvalifikace je 1500 Kč

Zpět na Kurzy